Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

Neuvedené

Obec Margecany

Obec Veľký Folkmar

25.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

Neuvedené

Obec Margecany

Obec Veľký Folkmar

23.03.2021

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Neuvedené

3Wslovakia, s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

23.03.2021

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 65/001/20

Dodatok č.1 - Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofo

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Veľký Folkmar

19.03.2021

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva

Neuvedené

3Wslovakia, s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

18.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

Neuvedené

Obec Margecany

Obec Veľký Folkmar

15.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Neuvedené

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

Obec Veľký Folkmar

12.03.2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nehnuteľnosti

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nehnuteľnosti

Neuvedené

Marcel Weisz

Obec Veľký Folkmar

09.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

Neuvedené

Obec Margecany

Obec Veľký Folkmar

08.03.2021

Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združen

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Veľký Folkmar

05.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

Neuvedené

Obec Margecany

Obec Veľký Folkmar

25.02.2021

Rámcová kúpna zmluva

Rámcová kúpna zmluva č.33/VSK/2021

Neuvedené

Calmit, spol. s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

12.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

Neuvedené

Obec Margecany

Obec Veľký Folkmar

05.02.2021

Zmluva o dielo č. 5/2021 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd

Zmluva o dielo č. 5/2021 o odbornej pomoci pre výk

1 896,72 EUR

EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

05.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

Neuvedené

Obec Margecany

Obec Veľký Folkmar

22.01.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - obec V.Folkmar/KSK/SPP-distribúcia

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech trete

86,00 EUR

Košický samosprávny kraj

Obec Veľký Folkmar

21.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

Neuvedené

Obec Margecany

Obec Veľký Folkmar

21.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

Neuvedené

Obec Margecany

Obec Veľký Folkmar

14.01.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

850,00 EUR

Ing. Vladimír Vaščák

Obec Veľký Folkmar

28.12.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov v zmysle zák.č.116/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluva o nájme nebytových priestorov v zmysle zák.

132,51 EUR

Iveta Gregová, súkromná podnikateľka

Obec Veľký Folkmar

23.12.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 7319/2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 7319/

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Veľký Folkmar

22.12.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-20-2021_ZoD 2020/OBEC

Neuvedené

KOSIT a.s.

Obec Veľký Folkmar

16.12.2020

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu - Kollárová Renáta

159,07 EUR

Kollárová Renáta

Obec Veľký Folkmar

03.12.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Veľký Folkmar

23.11.2020

Dohoda č. 20/44/010/57

Dohoda č. 20/44/010/57

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Veľký Folkmar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: