Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.12.2022

Kúpna zmluva - Jarošíková Mária

Kúpna zmluva - Jarošíková Mária, rod. Kraľová

1 200,00 EUR

Jarošíková Mária, rod. Kraľová

Obec Veľký Folkmar

29.11.2022

Dohoda č. 22/44/010/28 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

22/44/010/28

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Veľký Folkmar

29.11.2022

Dohoda č. 22/44/012/41 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

22/44/012/41

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Veľký Folkmar

28.11.2022

Dodatok č. 6 k poistnej zmluve 4419004658

Dodatok č. 6 k poistnej zmluve 4419004658

Neuvedené

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Veľký Folkmar

24.10.2022

Kúpna zmluva - Jarošíková Mária

Kúpna zmluva - Jarošíková Mária

1 200,00 EUR

Jarošíková Mária, rod. Kraľová

Obec Veľký Folkmar

22.10.2022

Zmluva o dielo - informačné tabule pre náučný chodník

Zmluva o dielo - informačné tabule pre náučný chod

2 800,00 EUR

MOON design, s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

07.10.2022

Zmluva o nájme bytu - Mitrik Matej (23.09.2022)

Zmluva o nájme bytu - Mitrik Matej (23.09.2022)

134,37 EUR

Mitrik Matej

Obec Veľký Folkmar

06.10.2022

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-2021_ZoD 2020

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-2021_Z

Neuvedené

KOSIT a.s.

Obec Veľký Folkmar

30.09.2022

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

3 500,00 EUR

Universal Music, s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

27.09.2022

Zmluva o nájme bytu - Petriková Iveta

Zmluva o nájme bytu - Petriková Iveta - 23.09.2022

129,19 EUR

Obec Veľký Folkmar

Petriková Iveta

20.09.2022

Zmluva o údržbe nehnuteľného majetku č. 289/2022/OpaI-16224

289/2022/OpaI-16224

Neuvedené

Košický samosprávny kraj

Obec Veľký Folkmar

06.09.2022

Zmluva o dielo - GREM Tech, s.r.o.

Zmluva o dielo - Grem Tech, s.r.o.

10 300,00 EUR

Grem Tech, s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

22.08.2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využ

Neuvedené

T-MAPY s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

12.08.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

22-432-05081

2 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Veľký Folkmar

29.07.2022

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-605/2022

KRHZ-KE-VO-605/2022

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Veľký Folkmar

01.07.2022

Kúpna zmluva č. 01/2022

01/2022

16 836,00 EUR

Slov-Led Plus, s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

24.06.2022

Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke elektriny č. 0263/2022

Dodatok č.3

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Veľký Folkmar

07.06.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov-Kollár Lukáš

530,00 EUR

Obec Veľký Folkmar

Kollár Lukáš, súkromný podnikateľ

03.06.2022

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu - Tomašková Renáta

97,96 EUR

Obec Veľký Folkmar

Tomašková Renáta

19.05.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

309070AMC4

52 461,44 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Veľký Folkmar

09.05.2022

Zmluva č. 322 0667

322 0667

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veľký Folkmar

06.05.2022

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva - eSYST, s.r.o.

325,00 EUR

eSYST s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

03.05.2022

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny č. 0263/

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Veľký Folkmar

29.04.2022

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu - Papcunová Eva (r.2022)

90,38 EUR

Obec Veľký Folkmar

Papcunová Eva

30.03.2022

Dodatok č. 2 - Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy

Dodatok č.2 - Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofo

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Veľký Folkmar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: