Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12.11.2021

202111006

vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie pre stavbu "Veľký Folkmar - splášková kanalizáci

Neuvedené

Ing. Šípoš Štefan

Obec Veľký Folkmar

09.11.2021

202111005

prípravu a prevoz betónu vozidlom DUMPER

Neuvedené

Grem Tech, s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

09.11.2021

202111004

fotopascu FOXcam SG880-4G, 16GB - 1 ks, kovovú skrinku pre Fotopascu - 1 ks, skracovací lanový zámok

Neuvedené

IP-tech s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

09.11.2021

202111003

BRAMAC KLASIK Protec kraj pravá - 16 ks, BRAMAC KLASIK Protec kraj ľavá - 16 ks

Neuvedené

Stavebniny DEK, s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

09.11.2021

202111002

tlačivá priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nev

38,59 EUR

Cart Print, s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

02.11.2021

202111001

knihu došlých faktúry - 5 ks

Neuvedené

ŠEVT a.s.

Obec Veľký Folkmar

29.10.2021

202110009

hliniková vitrína s rozmerom 1000x1580x60 497,50 - 1 ks, informačná tabuľa zosnulých/fólia 940x1520

Neuvedené

3Wslovakia, s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

29.10.2021

202110008

výrub náletových drevín na záchytnej protipovodňovej nádrži

Neuvedené

DREVO-ZA, s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

29.10.2021

202110007

chlórňan sódny - ÚV - 189 kg

Neuvedené

Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ

Obec Veľký Folkmar

25.10.2021

202110006a

vypracovanie znaleckého posudku vo veci ocenenia lesných pozemkov a porastov na LV č. 61 a 754 v k.

Neuvedené

Ing. Eduard Lupták

Obec Veľký Folkmar

18.10.2021

202110006

vypracovanie rozpočtu - rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie

Neuvedené

Ing. Marek Vida

Obec Veľký Folkmar

15.10.2021

202110005

knihy - Gelnica a okolie z neba - 80 ks

Neuvedené

CBS spol. s r.o.

Obec Veľký Folkmar

15.10.2021

202110004

vysokozdvižná plošina pre práce na verejnom osvetlení

Neuvedené

Alexander Jovan

Obec Veľký Folkmar

11.10.2021

202110003

dlažba 80/400/600 zatrávňovacia - 110 ks, dlažba 50x50 betónová - 55 ks, betón B20 25 kg BAUMIT - 6

Neuvedené

Tripa, s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

11.10.2021

202110002

kožená aktovka KATANA PARIS (čierna) - 1 ks

Neuvedené

ROBIVA, s. r. o.

Obec Veľký Folkmar

01.10.2021

202110001

odborná prehliadka a odborná skúška elektrických zariadení a elektrickej inštalácie nájomného bytu v

Neuvedené

NBL s. r. o.

Obec Veľký Folkmar

29.09.2021

202109007

vytýčenie telekomunikačného vedenia

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Veľký Folkmar

27.09.2021

202109006

vývoz papiera zo Zberného dvora Veľký Folkmar, množstvo cca 15 m3

Neuvedené

Ekover, s. r. o.

Obec Veľký Folkmar

24.09.2021

202109005

drvič a lis na ovocie nerezový - 1,5kW/380V - Vydlica 16A 5 kolík - Tlak 3t

Neuvedené

AWYLLA SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

22.09.2021

202109004

dezinfekcia na ruky 0,5 l - 10 ks

Neuvedené

Blaro, s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

22.09.2021

202109003

respirátor FFP3 bez ventilu - 100 ks

Neuvedené

Laven, s. r. o.

Obec Veľký Folkmar

10.09.2021

202109002a

rezivo JD/SM - doska šalovacia - 3 m - 1 m3

Neuvedené

ARET spol. s r. o.

Obec Veľký Folkmar

06.09.2021

202109002

vývoz veľkoobjemového odpadu zo Zberného dvora Veľký Folkmar. Termín vývozu po vzájomnej dohode.

Neuvedené

Ekover, s. r. o.

Obec Veľký Folkmar

03.09.2021

202109001

registratúrny denník A4 96 listov - tvrdá väzba - 3 ks

Neuvedené

Andrej Lučenič - CAR LINE

Obec Veľký Folkmar

31.08.2021

202108010

dodávka a montáž autobusovej zastávky v časti obce Dolina

Neuvedené

Peter Varga - SOVA

Obec Veľký Folkmar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: