Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu - Mertošová Ann

166,27 EUR

Mertošová Anna

Obec Veľký Folkmar

30.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu - Tomčík Michal

93,73 EUR

Ing. Tomčík Michal

Obec Veľký Folkmar

30.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu - Sačko Stanisla

244,65 EUR

Sačko Stanislav, Sačková Michaela

Obec Veľký Folkmar

29.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu - Puškáš Vladim

149,55 EUR

Puškáš Vladimír, rod. Lukáček

Obec Veľký Folkmar

26.07.2019

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest

Dohoda č.19-44-054-83

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Veľký Folkmar

26.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu - Rigdová Magdal

99,06 EUR

Rigdová Magdaléna

Obec Veľký Folkmar

26.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu - Hamráková Mil

166,34 EUR

Hamráková Milena

Obec Veľký Folkmar

25.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu - Šantová Mária

129,66 EUR

Šantová Mária

Obec Veľký Folkmar

25.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu - Hajdu Viera

139,63 EUR

Hajdu Viera

Obec Veľký Folkmar

24.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu - Fabriciová Ole

125,28 EUR

Fabriciová Olena

Obec Veľký Folkmar

24.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu - Jakša Ján, Jak

162,54 EUR

Jakša Ján, Jakšová Martina

Obec Veľký Folkmar

24.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu - Ambroz Mirosla

113,85 EUR

Ambroz Miroslav

Obec Veľký Folkmar

24.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu - Hodík Jarosla

113,85 EUR

Hodík Jaroslav

Obec Veľký Folkmar

19.07.2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1032/2019/D

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1032/

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Veľký Folkmar

19.07.2019

Zmluva o termínovanom úvere č.669/2019/UZ

Zmluva o termínovanom úvere č.669/2019/UZ

60 000,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Veľký Folkmar

18.07.2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy

Dohoda č. 19-44-051-87

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Veľký Folkmar

30.06.2019

Poistenie

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

32,50 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Veľký Folkmar

30.06.2019

Poistenie

Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdz

32,50 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Veľký Folkmar

25.06.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Neuvedené

M.Cup Production, s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

24.06.2019

Zmluva

Kúpna zmluva

Neuvedené

Petruška, Fabriciová, Hudáková

Obec Veľký Folkmar

14.06.2019

Zmluva

Zmluva č.39953 o poskytnutí dotácie z prostriedkov

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veľký Folkmar

12.06.2019

Dodatok č.2/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podpru rozvoja športu na rok 2018

Dodatok č.2/2019

Neuvedené

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Veľký Folkmar

24.05.2019

Zmluva

Zmluva o nájme bytu - Puškáš Vladimír

139,58 EUR

Puškáš Vladimír, rod. Lukáček

Obec Veľký Folkmar

22.05.2019

Zmluva

Rámcová kúpna zmluva č.33-VSK-2019 - Calmit

Neuvedené

Calmit, spol. s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

15.05.2019

Zmluva

Zmluva o nájme bytu - Papcunová Eva

84,36 EUR

Papcunová Eva

Obec Veľký Folkmar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: