Obsah

Detail zmluvyč.: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-164/2021
 • Názov
  Zmluva o výpožičke
 • Typ zmluvy
 • Číslo zmluvy
  Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-164/2021
 • Predmet zmluvy
  - je záväzok požičiavateľa v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 278/1993 Z. z.") a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
 • Cena
  234,94 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  16.4.2021
 • Platnosť zmluvy do
  30.6.2022
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  6.4.2021
 • Dátum zverejnenia
  15.4.2021
Súvisiace dodatky k zmluve
Súvisiace objednávky
Súvisiace faktúry
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Veľký Folkmar
 • IČO
  00329738
 • DIČ
 • Adresa
  Veľký Folkmar 334, 055 51 Veľký Folkmar
 • Telefón
  0534799285
 • E-mail
  obecvelkyfolkmar@stonline.sk
 • Web
  www.velkyfolkmar.sk
 • 2. Zmluvná strana
  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • IČO
  00151866
 • DIČ
  2020571520
 • Adresa
  Pribinova ulica č.2, 812 72 Bratislava
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Milan Grega
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
 • Poznámka