Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.11.2018

Zmluva

Zmluva o poskytovaní služieb č.55/2019

112,00 EUR

POPRAKO, spol. s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

21.11.2018

Dodatok

Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Veľký Folkmar

15.11.2018

Dodatok

Dodatok č.10 k zmluve o kontokorentnom úvere č.557

17 000,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Veľký Folkmar

12.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja špo

38 800,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Veľký Folkmar

08.11.2018

Zmluva

Zmluva o nájme bytu - Ambroz Miroslav

106,26 EUR

Ambroz Miroslav

Obec Veľký Folkmar

08.11.2018

Zmluva

Nájomná zmluva - Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o.

120,00 EUR

Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

26.10.2018

Dodatok

Dodatok č.1 k Dohode č.18-44-054-174

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Veľký Folkmar

25.10.2018

Zmluva

Sponzorská zmluva o poskytnutí finančného daru - Z

200,00 EUR

Základná škola s materskou školou

Obec Veľký Folkmar

28.09.2018

Zmluva

Zmluva o dodávke elektriny

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Veľký Folkmar

07.09.2018

Dohoda

Dohoda č.18-44-054-174 - UPSVR

8 420,88 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Veľký Folkmar

03.09.2018

Zmluva

Zmluva o nájme nebytových priestorov a služieb s n

4,00 EUR

Katies club, s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

03.09.2018

Zmluva

Zmluva o dielo - SIMA plus Krompachy - detské ihri

18 305,27 EUR

SIMA plus Krompachy

Obec Veľký Folkmar

01.09.2018

Zmluva

Mandátna zmluva - Rebest s.r.o.

200,00 EUR

REBEST s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

31.08.2018

Zmluva

Zmluva č.4/2018 - AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.

120,00 EUR

Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

20.08.2018

Dohoda

Dohoda o ukončení zmluvy - AQUASPIŠ,s.r.o.

Neuvedené

Aquaspiš, spol. s.r.o

Obec Veľký Folkmar

16.08.2018

Zmluva

Zmluva o nájme bytu - Rigdová Magdaléna

92,46 EUR

Rigdová Magdaléna

Obec Veľký Folkmar

13.08.2018

Zmluva

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kole

Neuvedené

ELT Management Company Slovakia s.r.ol

Obec Veľký Folkmar

13.08.2018

Zmluva

Kúpna zmluva - Marek Tomaško

500,00 EUR

Tomaško Marek

Obec Veľký Folkmar

02.08.2018

Zmluva

Zmluva o nájme bytu - Hamráková Milena

125,41 EUR

Hamráková Milena

Obec Veľký Folkmar

30.07.2018

Zmluva

Zmluva o dielo - BauTop, s.r.o.

144 173,93 EUR

BauTop, s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

09.07.2018

Zmluva

Zmluva o nájme bytu - Jakša, Jakšová

151,70 EUR

Jakša Ján, Jakšová Martina

Obec Veľký Folkmar

04.07.2018

Zmluva

Zmluva o nájme bytu - Lukáčeková Lenka

129,99 EUR

Lukáčeková Lenka

Obec Veľký Folkmar

03.07.2018

Zmluva

Príkazná zmluva č.11-SP-2018-PL

150,00 EUR

Združenie miest a obcí Spiša

Obec Veľký Folkmar

03.07.2018

Zmluva

Príkazná zmluva č.15-SP-2018-EL

150,00 EUR

Združenie miest a obcí Spiša

Obec Veľký Folkmar

02.07.2018

Zmluva

Zmluva o nájme bytu - Klekner Richard

161,65 EUR

Klekner Richard

Obec Veľký Folkmar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: