Obsah

Detail zmluvyč.: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

 • Číslo zmluvy
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
 • Predmet zmluvy
  Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa v zmysle tejto zmluvy: a) audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a vykonaný v súlade so zákonom č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi normami týkajúcich sa výkonu auditu platnými v Slovenskej republike, b) audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2021, zostavenej podľa par. 20 zákona o účtovníctve, c) audit konsolidovanej účtovnej závierky
 • Cena
  850,00 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  12.1.2022
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum zverejnenia
  11.1.2022
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Veľký Folkmar
 • IČO
  00329738
 • DIČ
 • Adresa
  Veľký Folkmar 334, 055 51 Veľký Folkmar
 • Telefón
  0534799285
 • E-mail
  obecvelkyfolkmar@gmail.com
 • Web
  www.velkyfolkmar.sk
 • 2. Zmluvná strana
  Ing. Vladimír Vaščák
 • IČO
  17151805
 • DIČ
 • Adresa
  Oľše 18, 055 01 Margecany
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Milan Grega
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
 • Poznámka