Obsah

Detail zmluvyč.: Zmluva o nájme nehnuteľnosti

Zmluva: Zmluva o nájme nehnuteľnosti

 • Číslo zmluvy
  Zmluva o nájme nehnuteľnosti
 • Predmet zmluvy
  Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, a to pozemku v k. ú. Veľký Folkmar, obec Veľký Folkmar, okres Gelnica, a to parc. reg. "E" č. 4027 - orná pôda o výmere 622 m2, zapísaného na LV č. 1 vedenom Okresným úradom Gelnica, odbor katastrálny. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi touto zmluvou časť pozemku podľa bodu 1 tohto článku zmluvy o výmere 135 m2, za účelom jeho užívania nájomcom v súlade s článkom II. tejto zmluvy za nájomné dojednané v článku IV. tejto zmluvy.
 • Cena
  67,50 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  10.2.2022
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum zverejnenia
  9.2.2022
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Veľký Folkmar
 • IČO
  00329738
 • DIČ
 • Adresa
  Veľký Folkmar 334, 055 51 Veľký Folkmar
 • Telefón
  0534799285
 • E-mail
  obecvelkyfolkmar@gmail.com
 • Web
  www.velkyfolkmar.sk
 • 2. Zmluvná strana
  Mgr. Alexander Vaco
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
  040 01 Košice, Jarná 8
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Milan Grega
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
 • Poznámka