Obsah

Detail zmluvyč.: Zmluva o dodávke elektriny

Zmluva: Zmluva o dodávke elektriny

 • Číslo zmluvy
  Zmluva o dodávke elektriny
 • Predmet zmluvy
  1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy: a) dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, b) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto voči zúčtovaeľovi odchýlok, c) zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny. 2. Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok odberateľa dodanú elektrinu odobrať a zaplatiť za dodávku elektriny cenu špecifikovanú v článku IV. tejto zmluvy, ako aj zaplatiť všetky ostatné poplatky a tarify súvisiace s dodávkou elektriny, distribučné poplatky, v súlade s príslušnými platnými rozhodnutiami vydanými Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
 • Cena
  20,00 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  30.12.2021
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum zverejnenia
  29.12.2021
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Veľký Folkmar
 • IČO
  00329738
 • DIČ
 • Adresa
  Veľký Folkmar 334, 055 51 Veľký Folkmar
 • Telefón
  0534799285
 • E-mail
  obecvelkyfolkmar@gmail.com
 • Web
  www.velkyfolkmar.sk
 • 2. Zmluvná strana
  MAGNA ENERGIA a.s.
 • IČO
  35743565
 • DIČ
 • Adresa
  Nitrianska 7555/18, 921 01 Priešťany
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Milan Grega
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
 • Poznámka