Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.05.2023

Dodatok č. 23/44/054/261-1 k dohode č. 23/44/054/261 - NP Aktivácia ZUoZ - opatrenie č.2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ

23/44/054/261-1

Neuvedené

Obec Veľký Folkmar

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

18.05.2023

Zmluva č. 398/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluvač. 398/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Bc. Petrík Peter

18.05.2023

Zmluva č. 145b/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 145b/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Ing. Marián Petrík

16.05.2023

Zmluva č. 221/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 221/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

MVDr. Konštantín Horák

16.05.2023

Zmluva č. 28/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 28/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Mgr. Dana Petrušková

16.05.2023

Zmluva č. 249/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 249/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Imrich Petrov

16.05.2023

Zmluva č. 107/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 107/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Pavel Petrov

16.05.2023

Zmluva č. 72/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 72/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

RNDr. Andrej Forgáč

16.05.2023

Zmluva č. 323/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 323/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Ing. Dušan Tomovčík

16.05.2023

Zmluva č. 142/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 142/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Anton Mikula

16.05.2023

Zmluva č. 70/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 70/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Radovan Klein

16.05.2023

Zmluva č. 157/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 157/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Tatiana Hingisová

16.05.2023

Zmluva č. 96/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 96/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Nikola Cigolinov

16.05.2023

Zmluva č. 223/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 223/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Emília Fabriciová

16.05.2023

Zmluva č. 230/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 230/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Juraj Fabrici

16.05.2023

Zmluva č. 66/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 66/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Miroslav Mráz

16.05.2023

Zmluva č. 177/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 177/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Richard Hvizdoš

16.05.2023

Zmluva č. 195/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 195/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Radoslav Trepáč

16.05.2023

Zmluva č. 252/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 252/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Rastislav Šárik

16.05.2023

Zmluva č. 158/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 158/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Roland Roziak

16.05.2023

Zmluva č. 227/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 227/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Lucia Klobučníková

16.05.2023

Zmluva č. 122/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 122/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Jozef Hradický

16.05.2023

Zmluva č. 179/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 179/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

RNDr. Tibor Kováč

16.05.2023

Zmluva č. 181/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 181/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Anežka Čižmárová, PhDr.

16.05.2023

Zmluva č. 11/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 11/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Emil Chynoradský

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: