Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.02.2023

Zmluva č. 45/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 45/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Zlatko Varga

24.02.2023

Zmluva č. 42/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 42/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Ján Ludrovský

24.02.2023

Zmluva č. 41/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 41/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Marián Dorko

24.02.2023

Zmluva č. 40/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 40/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Marek Vida

24.02.2023

Zmluva č. 39/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 39/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Terézia Ludrovská

24.02.2023

Zmluva č. 38/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 38/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Ján Cziel, Ing.

24.02.2023

Zmluva č. 37/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 37/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Dana Chomiščáková

24.02.2023

Zmluva č. 36/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 36/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Peter Kľukovský

24.02.2023

Zmluva č. 35/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 35-2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Jozef Kollár

24.02.2023

Zmluva č. 32/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 32/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Jozef Klein

24.02.2023

Zmluva č. 23/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 23/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Viliam Grega

24.02.2023

Zmluva č. 22/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 22/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Jaroslav Jalč

24.02.2023

Zmluva č. 21/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 21/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Zlatica Kapinusová

24.02.2023

Zmluva č. 20/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 20/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Marcela Jalčová

24.02.2023

Zmluva č. 19/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 19/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Janka Augustínová

24.02.2023

Zmluva č. 18/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 18/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Lukáš Mika

24.02.2023

Zmluva č. 17/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 17/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Mária Petríková

24.02.2023

Zmluva č. 16b/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 16b/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Ján Adamišin

24.02.2023

Zmluva č. 16a/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 16a/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Patrik Cmor, Margita Kleinová

24.02.2023

Zmluva č. 9/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 9/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Ján Varga

24.02.2023

Zmluva č. 7/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Ján Kollár

24.02.2023

Zmluva č. 4/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 4/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Eva Ondočková

24.02.2023

Zmluva č. 3/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 3/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Tomaško - Vidiek burger, pizza

24.02.2023

Zmluva č. 1/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 1/2023

0,75 EUR

Obec Veľký Folkmar

Lukáš Kollár - bar

17.02.2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 2.1.2018 na zbez jedlých olejov a tukov

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti t

Neuvedené

FÚRA, s. r. o.

Obec Veľký Folkmar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: