Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Veľký Folkmar

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Bobrik Ivan, Ing. Obecné zastupiteľstvo - Poslanec OZ
Obecné zastupiteľstvo - Zástupca starostu
Burianová Anna Obecný úrad - Pracovníčka