Obsah

Úcta k starším

Naše deti vzdali úctu svojim starým rodičom. Krátkym kultúrnym predstavením sme im chceli vyjadriť našu úctu a úprimné poďakovanie za ich prácu, cenné rady, slová povzbudenia a pomoc pri výchove. Sme radi, že sme seniorom mohli vyčariť úsmev na tvári.