Obsah

Deň Zeme a naše tvorivé dielne

Napísali sme sľuby Zemi a okrem upratovania okolia školy sme si vyrobili eko tašky, pretože už vieme, že je to lepšie pre ochranu našej Zeme ako používanie igelitových tašiek.