Obsah

Mikuláš

Mikuláš je kúzelník,
darčeky nám vykúzli.
Ale iba pre takých,
čo neboli cez rok zlí.