Obsah

Michal Rigda


Úloha v org. štruktúre

Obecné zastupiteľstvo - Poslanec OZ