Obsah

FITNESS CLUB


Fitness club vo Veľkom Folkmari je posilňovňa, ktorá je otvorená pre každého. Bez rozdielu veku či pohlavia, s chuťou niečo urobiť pre svoje zdravie, nás môžete nájsť v budove Materskej školy so vstupom od detského ihriska. Vybavenosť je na vysokej úrovni a jednotlivé posilňovacie stroje sú vyrobené na mieru. V rámci možností sa pravidelne náčinie a náradie dokupuje. Tak neváhajte a pridajte sa k nám.

Vstupné (mesačné) :  

  • pre občanov Veľkého Folkmara s upratovaním  - 5 €
  • cudzí / obyvatelia Veľkého Folkmara bez upratovania  - 10 €
  •  

Platba :

Uhradená osobne predsedníčke Mgr. Janke Guľovej alebo členovi výboru Ing. Marekovi Vidovi. Prípadne iným spôsobom po osobnom dohovore s dotyčnými. 

Upratovanie (týka sa to len obyvateľov Veľkého Folkmara):

Každý člen je povinný sa približne jeden mesiac v roku podieľať ako služba (vo dvojiciach) na upratovaní posilňovne (tj. 4krát za mesiac – raz za týždeň)  

Otváranie / zamykanie posilňovne :

Každý stály člen disponuje jedným kľúčom. Je preto vhodné navštevovať priestory posilňovne v skupinkách, alebo na vyžiadanie je možné kľúč poskytnúť k rozmnoženiu pri dlhodobejšom členstve. 

Otváracie hodiny:   od 800 do 2200 hod.

Členstvo v našej posilňovni je však podmienené viacerými podmienkami. V prípade nedodržiavanie pokynov bude dotyčný bez nároku na vrátenie peňazí vylúčený z členstva v našom kolektíve!

Možné dôvody vylúčenia: nezapisovanie sa do knihy príchodov/odchodov, nadmerný hluk, odcudzenie náčinia, ponechávanie zapnutých svetiel, nezamykanie, nevypínanie rádia, neprezúvanie sa, znečisťovanie priestorov, ničenie náradia, ponechávanie fliaš a otvorených okien a pod.

Všetci ste vítaní !

Fitness ClubFitness Club​​​​​​

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitness ClubFitness Club

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitness ClubFitness Club