Obsah

Cirkev


Farské oznamy - aktualizované (Farnosť Jaklovce):

Časové intervaly duchovného programu Infokanál Jaklovce od 27. decembra 2021 - 02. januára 2022 a farské oznamy.


ZMENA:

v sobotu 25.12.2021 , od 14.55 - 16.30 je to Jasličková pobožnosť deti.


Farské oznamy - aktualizované (Farnosť Jaklovce):

Časové intervaly duchovného programu Infokanál Jaklovce od 13. decembra 2021 - 19. decembra 2021 a farské oznamy.

 


Rímskokatolícka cirkevKatolicky kostol

Podľa územnosprávneho členenia rímsko-katolíckej cirkvi na Slovensku katolíci obce patria do Rožňavskej diecézy a sú filiálkou farnosti Jaklovce.

Dušou Cirkvi je Boží chrám zasvätený svätému Michalovi - archanjelovi. Prvá zmienka hovorí, že chrám bol postavený ešte pred rokom 1500 ako kaplnka či modlitebňa, veža zvonice. Okolo roku 1807 a v roku 1895 prešiel prestavbou. Dnešnú podobu získal v roku 1927, postavený v barokovom slohu. Posvätený bol dňa 3. júla 1927 arcipastierom Rožňavskej diecézy Jeho Excelencia najdp. Michalom Bubničom. Jeho hodnota v tom čase bola 130 000 korún.

Za posledných 50 rokov Boží chrám prešiel menšími i rozsiahlejšími rekonštrukciami a úpravami: výmena krytiny na streche, položenie dlažby, výmena okien, posunutie oltáru k stene, výmena lavíc, prístavba sakristie a babinca, výmena elektroinštalácie, nové omietky, maľba, renovácie oltáru a kazateľnice, výmena osvetlenia a ozvučenia. Ďalej rekonštrukcia obvodového múra kostolného dvora, prístrešky, chodníky. V roku 2011 sa realizovala oprava kríža a tubusu z kostolnej veže, kde sa našli v sklenenej fľaši poškodené dokumenty z roku 1927. V ďalších rokoch to bola generána oprava a ladenie orgánu, zvýšenie zvonov a iných úprav.

Vymenilo sa množstvo kňazov a od 1. septembra 2010 správcom farnosti je Mgr. Ivan Greňa.

Najväčšou udalosťou folkmarskej farnosti bola vysviacka novokňaza, rodáka obce ThLic. Pavla Bodnára, narodeného 11. apríla 1969, ktorý prvú primičnú omšu celebroval v nedeľu 29. júna 1997 v našom chráme sv. Michala.

Každoročne koncom septembra sa koná v kostole slávnostná liturgia k úcte patróna kostola sv. Michala archanjela. V našej cirkevnej obci už niekoľko desaťročí členovia Spoločenstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Ružencového bratstva a Spoločenstva Ducha Svätého modlitbami vyprosujú od Pána Boha milosti a dary Ducha Svätého i ochranu Panny Márie. Prostredníctvom duchovnej obnovy v Ružencovom bratstve a prijatím nových ustanovení sa aktivita kresťanského spoločenstva od roku 2016 ešte viac upevňuje.

Na nižšie uvedenom linku nájdete všetky oznamy, týkajúce sa našej farnosti.

http://jaklovce.fara.sk/

procesia Božieho tela


29. september 2018 - Slávenie slávnostnej odpustovej svätej omše

Hlavný celebrat emeritný arcibiskup Košickej arcidiecézy Mons. Alojz Tkáč.

omša omša

 

 

 

 

 

 

 

omša omša

 

 

 

 

 

 

 

omša omša

 

 

 

 

 

 

 

omšaomša

 


POĎAKOVANIE  ZA  ÚRODU

14. október 2018

podakovanie úrody