Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Veľký Folkmar

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Vargová Ľuba Obecné zastupiteľstvo - Poslanec OZ