Obsah

Vitajte na novej stránke obce Veľký Folkmar !

 

Samosprávny kraj

Košický
Okres Gelnica
Región Spiš
Počet obyvateľov 940
Rozloha 2310 ha
Prvá písomná zmienka 1336

VF

OBEC  VEĽKÝ  FOLKMAR

V.Folkmar

Obec Veľký Folkmar leží na severovýchode Slovenského rudohoria, v oblasti Volovských vrchov v doline, ktorou preteká Kojšovský potok. Nachádza sa v nadmorskej výške 370 m n. m. Za svoje rozmanité prírodné podmienky a krásy vďačí hlavne polohe a podnebiu, v ktorom sa nachádza. Územie, kde sa rozprestiera Veľký Folkmar, z hľadiska geomorfologického, patrí do oblasti Slovenského rudohoria, celku Volovské vrchy a podcelku Kojšovská hoľa.

DEŇ DETÍ


Obec Veľký Folkmar a FS Matičiar Vás pozývajú na Deň detí, ktorý sa uskutoční 10. júna 2017 na futbalovom ihrisku vo Veľkom Folkmari.
Atrakcie:
- lukostreľba
- hippológia
- polícia s koňmi
- nafukovací hrad
- maľovanie na tvár

den detí

 

 

Kaviareň VIDIEK


Pozývame Vás do novootvorenej kaviarni VIDIEK !!!

kaviarenkaviaren

 

 

 

 

 

 

kaviarenkaviaren

 

 

 

 

 

 

 

sídlo: Veľký Folkmar 3, zodp.vedúci: Dana Hovanová, tel.č.: 0902 104 105

Otváracie hodiny:

Pondelok: zatvorené

Utorok: 13:00 - 21:00

Streda: 13:00 - 21:00

Štvrtok: 13:00 - 21:00

Piatok: 13:00 - 22:00

Sobota: 13:00 - 22:00

Nedeľa: 13:00 - 21:00

Deň matiek


deň matiek

Zápis prváčikov do ZŠ

 


Dňa 25. apríla 2017 sa uskutočnil zápis do 1. ročníka ZŠ vo Veľkom Folkmari

zápis

Zápis do MŠ


Dňa 4. mája 2017 sa uskutočnil zápis do materskej školy vo Veľkom Folkmari

 

Zápis do MŠ

Podmienky prijímania:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty  rok veku a  ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

Rodič podáva žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vedeniu materskej školy. Žiadosť do materskej školy rodič obdrží u zást.riad pre MŠ. Po jeho vyplnení a lekárskom potvrdení o zdravotnom stave a očkovaní dieťaťa ho predloží zástup. materskej školy.

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roku dostane rodič písomne buď osobne v MŠ, alebo mu bude doručené poštou do 30.06.2017.

Oznam o vyhlásení výberového konania


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy - Veľký Folkmar

 

Výberové konanie

Novinky

10.04.2017

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy Veľký Folkmar

OZNAM O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Detail Aktuality

22.01.2017

Pracovné stretnutie starostov a zástupcov KSK 10.1.2017

Dňa 10. 1. 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie starostov a zástupcov Košického samosprávneho kraja.

Detail Aktuality