Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky a výzvy - ARCHÍV

Zmluvy

2016

12-31 Zmluva O Poistení Vozidiel

12-31-Zmluva-o-poistení-vozidiel.pdf Stiahnuté: 279x | 30.12.2016

12-12 Zmluva O Poskytovaní Služieb č 10-2017 - POPRAKO,s R O.

12-12-Zmluva-o-poskytovaní-služieb-č.-10-2017-POPRAKOs.r.o..pdf Stiahnuté: 232x | 18.12.2016

12-20 Zmluva O Poskytovaní Služieb č.18-2017 - Štirban

12-20-Zmluva-o-poskytovaní-služieb-č.18-2017-Štirban_.pdf Stiahnuté: 267x | 18.12.2016

12-12 Dodatok č 8 K Zmluve O Kontokorentnom úvere č 557-2009-UZ 1

12-12-Dodatok-č.-8-k-zmluve-o-kontokorentnom-úvere-č.-557-2009-UZ_1.pdf Stiahnuté: 308x | 13.12.2016

12-13 Kúpna Zmluva - Grega Jaroslav

12-13-Kúpna-zmluva-Grega-Jaroslav.pdf Stiahnuté: 386x | 13.12.2016

10-19 Dohoda č 16-44-010-52

10-19-Dohoda-č.-16-44-010-52.pdf Stiahnuté: 301x | 04.12.2016

10-26 Dohoda č 16-44-012-99

10-26-Dohoda-č.-16-44-012-99.pdf Stiahnuté: 258x | 04.12.2016

11-02 Dodatok K Zmluve - Slovak Telekom,a S.

11-02-Dodatok-k-zmluve-Slovak-Telekoma.s..pdf Stiahnuté: 312x | 08.11.2016

10-05 Zmluva O Poskytovaní Audítorských Služieb

10-05-Zmluva-o-poskytovaní-audítorských-služieb.pdf Stiahnuté: 273x | 30.10.2016

10-19 Dodatok č.1 K Zmluve O Pripojení K IS DCOM

10-19-Dodatok-č.1-k-Zmluve-o-pripojení-k-IS-DCOM.pdf Stiahnuté: 284x | 24.10.2016

02-04 PZ C4419004658 - ZD

02-04-PZ-c4419004658-ZD.pdf Stiahnuté: 273x | 13.10.2016

03-11 Dodatok č.1 K Poistnej Zmluve č 4419004658

03-11-Dodatok-č.1-k-poistnej-zmluve-č.-4419004658.pdf Stiahnuté: 249x | 13.10.2016

06-10 Poistna Zmluva Traktor+vlecka

06-10-Poistna-zmluva-traktor-vlecka.pdf Stiahnuté: 315x | 13.09.2016

01-01 VZN O Miestnych Daniach Na Rok 2016

01-01-VZN-o-miestnych-daniach-na-rok-2016.pdf Stiahnuté: 230x | 08.09.2016

06-09 Poistna Zmluva, Dodatok C.2 A C.3

06-09-Poistna-zmluva-dodatok-c.2-a-c.3.pdf Stiahnuté: 304x | 23.08.2016

05-20 Zmluva NOWAS S R O

05-20-Zmluva-NOWAS-s.r.o.pdf Stiahnuté: 279x | 14.08.2016

06-29 Zmluva O Zbere A Zhodnotení Odpadu

06-29-Zmluva-o-zbere-a-zhodnotení-odpadu.pdf Stiahnuté: 278x | 25.07.2016

03-15 Zmluva O Najme Nebytovych Priestorov

03-15-Zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov.pdf Stiahnuté: 335x | 06.07.2016

06-23 Dohoda C.31

06-23-Dohoda-c.31.pdf Stiahnuté: 294x | 06.07.2016

04-28 Dodatok C.2-2016 - FURA, S R O

04-28-Dodatok-c.2-2016-FURA-s.r.o.pdf Stiahnuté: 318x | 28.06.2016

Stránka