Obsah

Späť

Rozhodnutie predsedu NR SR z 8.júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Vyvesené: 1. 7. 2022

Dátum zvesenia: 14. 11. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť