Obsah

Späť

Potvrdenie o cene z ÚRSO za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre Obec Veľký Folkmar

Vyvesené: 14. 11. 2022

Dátum zvesenia: 30. 11. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť