Obsah

Späť

Oznámenie o verejnom prerokovaní návrhu - Návrh Územného plánu Obce Veľký Folkmar - 11.4.2016

Vyvesené: 4. 1. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá:

Späť