Obsah

Späť

Oznam - Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vyvesené: 20. 9. 2022

Dátum zvesenia: 6. 10. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť