Obsah

Späť

Návrh Územného plánu Obce Veľký Folkmar

Vyvesené: 4. 1. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá:

Späť