Obsah

Matematika

Krajské kolo Matematická olympiáda -

2. miesto, kategória Z9 - Ivan Grega - úspešný riešiteľ
 

Obvodné kolo Matematická olympiáda - 

1. miesto, kategória Z9 - Ivan Grega - úspešný riešiteľ
2. miesto, kategória Z7 - Anna Čujová - úspešná riešiteľka
4. miesto, kategória Z5 - Barbora Gregová - úspešná riešiteľka
 

Pytagoriáda

3. miesto, kategória P3- Erik Fabrici - úspešný riešiteľ
5. miesto, kategória P3- Martin Petrík - úspešný riešiteľ
6. miesto, kategória P3 - Adam Fabišík - úspešný riešiteľ
3. miesto, kategória P5 - Barbora Gregová - úspešná riešiteľka
6. miesto, kategória P6 - Kristína Dudová - úspešná riešiteľka
2. miesto, kategória P7 - Anna Čujová - úspešná riešiteľka

 
Geografia

Krajské kolo Geografická olympiáda -

5. miesto, kategória E - Ivan Grega - úspešný riešiteľ
 

Slovenský jazyk a literatúra

Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín
3. miesto, III. kategória, POÉZIA - Veronika Jusková
 

Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín

3. miesto, I. kategória, PRÓZA - Soňa Jusková
2. miesto, II. kategória, POÉZIA - Anna Čujová
2. miesto, III. kategória, POÉZIA - Veronika Jusková

 

Anglický jazyk

2. miesto, kategória 1B - Ivan Grega

 

Nemecký jazyk

3. miesto, kategória 1B - Veronika Jusková

 

Informatika

Celoštátne kolo v Elektro-olympiáde 3V -

1. miesto - Matúš Ďuratný

 

Regionálne kolo v Elektro-olympiáde 3V -

3. miesto - Matúš Ďuratný

 

Telesná a športová výchova

Obvodné kolo v Cezpoľnom behu - 7. miesto - družstvo chlapcov

Obvodné kolo v streľbe zo vzduchovky

     - družstvo - Lucia Fabriciová, Ondrej Grega a Filip Klekner - 6. miesto
     - jednotlivci - Lucia Fabriciová - 6. miesto, Filip Klekner - 11. miesto

Obvodné kolo v minifutbale najmladších žiakov McDonald's CUP - 5. miesto

Obvodné kolo vo vybíjanej - 6. miesto - družstvo dievčat

 

Multikultúrna výchova

Výchovno-vzdelávacia súťaž pod názvom "Buď môj KAMARÁT"

     I. kategória: KROK ZA KROKOM - Klára Halcinová a Erik Fabrici - 1. miesto
     III. kategória: CESTY KĽUKATÉ A HRBOĽATÉ - Anička Čujová - 1. miesto

 

Taktiež si môžete prezrieť, ako sa nám darilo v minulom školskom roku.