Obsah

Geografia

tabuľka

Matematika

tabuľka

Slovenský jazyk a literatúra

tabuľka

Cudzie jazyky - Anglický a Nemecký jazyk
tabuľka
Telesná a športová výchova

tabuľka

Výtvarná výchova

tabuľka

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme!