Obsah

Školský klub detí - koniec roka

Koniec roka sme s deťmi z ŠKD strávili zaujímavými aktivitami a aj posedením pri koláčiku v Morning smile café.