Obsah

Návšteva kina

V apríli sme s deťmi z ŠKD boli v kine v Košiciach. Pozreli sme si rozprávku Psie Veličenstvo a zažili sme spolu pekný deň s krásnymi zážitkami.