Obsah

Deň Zeme

Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami sme spoločne skrášľovali okolie školy. Zbierali sme odpadky, hrabali, čistili. Do prác sa zapojili všetky triedy a svojím kúskom pomohli zveľadovať školský pozemok.