Obsah

Dejepisná exkurzia

Žiaci 9. ročníka v rámci predmetu dejepis absolvovali 10. 10. 2018 dejepisnú exkurziu – návštevu Múzea holokaustu v Seredi.