Obsah

Aktivity v ŠKD

Deti v ŠKD: aktivity, cvičenie i učenie sa o tolerancii medzi ľuďmi a vzájomnej pomoci.