Obsah

Návšteva z Cambridge

V piatok 13. apríla 2018 nás svojou návštevou poctil náš bývalý žiak Ivan Grega. Dnes už úspešný mladý chalanisko, ktorý študuje na prestížnej Cambrige University v Anglicku.