Obsah

Marec Mesiac kníh

Druhý jarný ale ešte stále mrazivý deň sme pri príležitosti Mesiaca knihy navštívili knižnicu v Gelnici.