Obsah

Fašiangový sprievod 2018

ˮUž sa fašiang kráti, už sa nenavráti...ʺ takto veselo si pospevovali naše strigy, strašidlá, zvieratká a mnohé iné krásne masky, ktoré vykráčavali 8.2. Veľkým Folkmarom a Kojšovom v sprievode hudby, veľkého rachotu a tanca.