Obsah

Fašengi na valaľe

Fašengi na valaľe s ľudovou hodbou Kanuščákovci pri KD vo Veľkom Folkmari - ukážka zabíjačky. Folklórne vystúpenia v KD - ZŠ Veľký Folkmar, FS Matičiar, FS Folkmarčanky. Zabíjačkové špeciality, občerstvenie, tombola 0,50 eur. Vstupné ľubovoľné.