Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Veľký Folkmar

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Petkáč Imrich, Ing.Obecné zastupiteľstvo - Zástupca starostu