Obsah

Folklórne súbory

FS MatičiarFS Matičiar

Folklórna skupina Matičiar vznikla 12.6.1998 pod záštitou Matice slovenskej. Jej vedúcou je od založenia Eva Verbová. Členskú základňu tvorí okolo 20 členov, prevažne obyvateľov našej obce vo veku od 13 do 70 rokov.

Hlavným cieľom FS Matičiar je oživovať už pomaly zabudnuté tradície našej obce a prezentovať ich vo forme krátkych scénok doplnených hudbou a tancom, tematicky spätých s nejakou udalosťou, ako napr. „Fašengy“, „Rusadle“, „Veľká noc“, „Svadba“, „Regrútska rozlúčka“, „Dožinky“, „Rachunky“ a iné.

Priatím heligonkára Ondreja Čekana do folklórnej skupiny sa začali rozrástať. Neskôr spolupracovali s ĽH Prakovčan z Prakoviec pod vedením Vladimíra Lenkeya. Táto ĽH ich spravádzala asi osem rokov. Potom s nimi účinkovala ĽH pod vedením Júliusa Žigu z Gelnice a od októbra 2010 do mája 2011 účinkovali pod vedením ĽH Prakovčan z Prakoviec. V súčasnosti ich sprevádza ľudová hudba Lukáša Gajdoša z Margecian.

Za sebou majú niekoľko desiatok vystúpení doma i v okolí, napr. Folklórne slávnosti vo Veľkom Folkmare, Spišskom Podhradí, Olcnave, Kolinovciach, Iliašovciach, Markušovciach, Kuzmiciach, Nižnom Žipove, Úpore atď. Zúčastnili sa aj niekoľkých súťaží ľudových skupín, a to v Margecanoch, Krompachoch, ako aj prehliadky heligonkárov v Kojšove, kde sa pravidelne zúčastňujú naši dvaja členovia.

FS Matičiar