Obsah

Folklórne súbory

FS MatičiarFS Matičiar

Folklórna skupina Matičiar vznikla 12.6.1998 pod záštitou Matice slovenskej. Jej vedúcou je od založenia Eva Verbová. Členskú základňu tvorí okolo 20 členov, prevažne obyvateľov našej obce vo veku od 13 do 70 rokov.

Hlavným cieľom FS Matičiar je oživovať už pomaly zabudnuté tradície našej obce a prezentovať ich vo forme krátkych scénok doplnených hudbou a tancom, tematicky spätých s nejakou udalosťou, ako napr. „Fašengy“, „Rusadle“, „Veľká noc“, „Svadba“, „Regrútska rozlúčka“, „Dožinky“, „Rachunky“ a iné.

Priatím heligonkára Ondreja Čekana do folklórnej skupiny sa začali rozrástať. Neskôr spolupracovali s ĽH Prakovčan z Prakoviec pod vedením Vladimíra Lenkeya. Táto ĽH ich spravádzala asi osem rokov. Potom s nimi účinkovala ĽH pod vedením Júliusa Žigu z Gelnice a od októbra 2010 do mája 2011 účinkovali pod vedením ĽH Prakovčan z Prakoviec. V súčasnosti ich sprevádza ľudová hudba Lukáša Gajdoša z Margecian.

Za sebou majú niekoľko desiatok vystúpení doma i v okolí, napr. Folklórne slávnosti vo Veľkom Folkmare, Spišskom Podhradí, Olcnave, Kolinovciach, Iliašovciach, Markušovciach, Kuzmiciach, Nižnom Žipove, Úpore atď. Zúčastnili sa aj niekoľkých súťaží ľudových skupín, a to v Margecanoch, Krompachoch, ako aj prehliadky heligonkárov v Kojšove, kde sa pravidelne zúčastňujú naši dvaja členovia.

FS Matičiar


FS Matičiar Veľký Folkmar oslávil 20 rokov od založenia

Už celých 20 rokov uplynulo od založenia FS Matičiar vo Veľkom Folkmari. Pod vedením pani Evy Verbovej sme sa v sobotu 28. júla 2018 v miestnom dome kultúry mali možnosť presvedčiť, že tak ako víno zreje a získava na kvalite, aj ich vystúpenia sú perfektnejšie. Krásne kroje, dobrá nálada a potešenie z pekných vystúpení sme si odnášali na spríjemnenie všedných dní. Ďakujeme za peknú zábavu a pekné vystúpenia. Prajeme minimálne ešte ďalšiu dvadsiatku.

fs matičiar


Úcta k starším - 21. október 2018

Kultúrny dom Veľký Folkmar

matičiar


DEŇ  MATIEK 2019 

Kultúrny dom Veľký Folkmar - 12. máj 2019

den matiek 2019

fotky