Obsah

Folklórne súbory

FS Folkmarčanka pod vedením Ing. Petra Kollára

 

Vznik súboru

Folklór

Folklórnu skupinu založila Emília Pavúková 5. júla 1994. Prvé vystúpenie tejto ženskej speváckej skupiny sa uskutočnilo v auguste 1994 v obci. Folklórnu skupinu tvorilo 14 žien, neskôr sa FS rozšíril na 16 členov. V rokoch 1994 – 1999 prevzala vedenie Mária Petkáčová, ktorá ovláda veľké množstvo ľudových piesní a tancov, ale Emília Pavúková naďalej ostala pomocníčkou pri tvorbe scenárov, častušiek. Treba povedať, že všetci členovia FS ženy i muži prispievali a prispievajú svojimi radami pri tvorbe jednotlivých pásiem – speváckych a tanečných i hovoreného slova.

V decembri 1999 funkciu vedúcej prebrala Anna Kleinová. Za jej vedenia FS svoju činnosť zamerala na spevácko – tanečné vystúpenia. V roku 2002 sa skupina rozdelila. Vedúcou FS Folkmarčanka sa stala Zuzana Petkáčová a spolu s ňou aj Mária Petkáčová. 

Od mája 2023 je vedúci súboru Ing. Peter Kollár.

 

Kroje

Kroje si spočiatku členky požičiavali prevažne od starších žien. Aby získali finančné prostriedky na zakúpenie krojov usporiadali niekoľko tanečných zábav. Na výbere vhodného materiálu na kroje, ktoré zabezpečovala Emília Pavúková, sa taktiež aktívne  zúčastňovala členka Mária Petkáčová. Svojimi radami prispela i Mária Fabriciová, ktorá ušila všetkým členkám kroj a mužom košele. Ostatný kroj pre mužov ušila firma Aleny Frankovej vo Veľkom Folkmari, švorce vyštapala Anna Mihoková a ďalšie doplnky (čipky na čepenie, šnorky, starodávne opasky, šatky, kidle s puntami) si členky zabezpečili z vlastných finančných prostriedkov.

 

Pásma, spev, tanec

FS sa zúčastnila okresnej súťaže, prehliadky FS a rôznych vstúpení v obci i mimo nej. Milovníkov folklóru potešila spevom, tancom a pásmami: „Už sme pohrabali“, „Ondreju, Ondreju“, „Od Ondreja po nový rok“, „Lucia – zbijane stolka“, „Vilija – jašličkare“, „Polnočna“, „Vodzene starička“, „Večar na valaľe“, „Čo novoho vo valaľe“, „Pytaňe kmotri“, „Žbieraňe maľin“, „Kudzelna chyža“, „Hobľane kapusty“, „Paraňe pjerja“, „Drotar“, „Šmačar“, „Pochovavaňe basi“, „Rusadľe“, „Fašengy“, „Kupovaňe mladej“ a „Vyžierky“, s ktorými mali a stále majú veľký úspech i na folklórnom festivale vo Východnej.

 

Úspechy

Najväčší úspech má „Foľkmarska svadzba“, ktorá bola v nahrávacom štúdiu Slovenského rozhlasu v Košiciach v decembri 2005 nahratá na CD s množstvom pesničiek. Krst CD sa uskutočnil v kultúrnom dome vo Veľkom Folkmari. FS nahrala s STV Košice do televíznej relácie „Kapura“ pri príležitosti 15. výročia vzniku súboru klip. Folkmarčanka sa účastní na prehliadkach a vystúpeniach vo Východnej a Ľubeli, na Spišských folklórnych slávnostiach, vystúpeniach doma i okolitých obciach. FS Folkmarčanka 13. novembra 2009 reprezentovala obec Veľký Folkmar v Zrkadlovom háji v Bratislave, kde vystúpila s pásmom „Folkmarská svadba“. Naspievalo sa množstvo pesničiek. Všetky tieto vystúpenia tešia nielen členov FS, ale aj nášho rodáka Ing. Štefana Mráza, ktorý je sponzorom, pomocníkom, radcom i priateľom FS.

 

FS Folkmarčanka pod vedením Zuzany Petkáčovej sa na základe podnetu RTVS a Spišského osvetového strediska zúčastnila natáčania v TV relácii Kapura s pásmom „Olievačka“ (Kupačka).kapura

Na tomto podujatí sa zúčastnili členovia skupiny v tomto zložení. : 6 dievčat, 4 chlapci (parobci), 5 ženy, 3 chlapi. Hudobný doprovod bol zabezpečený trojčlennou ľudovou hudbou v zložení husle, basa, akordeón. Samotné pásmo bolo obohatené piesňami „Veľka noc už prešla ja neokupana...“ „Kec ja išol za dražečku z Foľkmara...“ a piesňami „Ej zvodzjol ši me zvodzjol + Poce vy nevesty ku dzjefkom do kola ...“ počas ktorých dievčatá  a ženy tancovali v kole (karičke).

Spevy a hudobný sprievod bol nahrávaný 17.03.2017 vo večerných hodinách v Kultúrnom dome vo Veľkom Folkmari.

Samotné natáčanie prebiehalo od ranných hodín 18.03.2017 v rodinnom dome pani Fabriciovej (miestny názov „ U Šedlakojeňi“ pod Roštakom), pričom na jeho realizácií sa podieľal 8 členný štáb  Slovenskej televízie Košice pod vedením režiséra pána Hudáka. Prvé odvysielanie tejto relácie bolo 08.04.2017 o 13.00 hod. na druhom programe RTVS, kde sme sa ako novinka umiestnili v ďalších reláciach na prvom mieste.

Kapurakapura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kapurakapura

 

 

 

 

 

 

 

 


TV relácia Kapura - pásmo "Lucia"

Dňa 25.11.2017 sa FskFolkmarčanka na základe podnetu režiséra p.Petra Hudáka zúčastnila natáčania do televíznej relácie RTVS „Kapura“. V tomto programe prezentovala naša skupina pásmo „Lucia“.

Deň Lucie (13.12.2017) bol odjakživa poprepletaný a spájaný s čarami, mágiou a bosoráctvom. Inak tomu nebolo ani v obci Veľký Folkmar. Nakoľko sa jedná o adventné obdobie, zábavy a tanec bol zakázaný. Spievali sa len sväté piesne, poprípade ľudové piesne s náboženskou tematikou, preto si ľudia skracovali a spríjemňovali tieto časy iným spôsobom.

V tento deň sa ľudia schádzali a rozprávali si rôzne podivné príbehy o bosorkách či rôznych nevysvetliteľných javoch. Po dedine chodili „Lucie“ – dievčatá poobliekané v bielych plachtách, s omúčenou tvárou a škaredými zubami vyhotovenými zo zemiakov. V rukách mali husacie krídla, chodili po domoch a strašili nielen deti,ale aj ostatných obyvateľov domu. Tak ako na celom Slovenku, aj v našej obci chlapi vyrábali stolčeky, ktoré mali zhotovovať od Lucie až do 24.decembra – t.j. do „Vilie“, pričom tento stolček mal byť bez jediného klinca. Za dodržania určitých úkonov (existuje množstvo príbehov – postupov, ako by mal byť samotný stolček zhotovený a ako by mal byť v deň „Vilie“ použitý) mal dotyčný spoznať na polnočnej omši ženy, ktoré sú spojené s diablom – bosorky.Taktiež sa v tento deň jedli hrianky s cesnakom, na boj proti chorobám a zlým čarom. Dievky si písali lístky s menami chlapcov, pričom každý deň jeden spálili a ktorý im zostal ako posledný tak sa ich vyvolený mal volať.

Samotného natáčania, ktoré trvalo od 10.00 hod do cca 18.00 hod. sa zúčastnil takmer celý kolektív Folkmarčanky, ako aj 4 deti (Jakubišinová Tamarka, Petkáčová Simonka, dvojičky Juskové). Na akordeóne nás sprevádzal harmonikár zo Sloviniek Marek Ščurka. Dej sa odohrával v starom dome „U Bieloho“, ktorý členovia vypratali, vymaľovali, a vyzdobili dobovým nábytkom. Za vypožičanie priestorov patrí vďaka majiteľom objektu a vedeniu obce. Časť deja sa odohrávala priamo v teréne, v lokalite pri Kríži – „Kremnická“.

Pre autentickosť situácie mali ženy a dievčatá poobliekané najstaršie kroje a to „farbarskekydľe“, starodávne „švorce so štikerajom“ či vlnené „vodľanky“. Vrch oblečenia tvorili „huňe“ a staré „rekľiky bez pasu“.

Naša Fsk tieto zvyky premietla do scénickej podoby a snažila sa spolu so 7 členným štábom RTVS natočiť scénku, ktorú ste mohli prvýkrát vidieť v relácii „Kapura“ dňa 16.12.2017 o 12.15 hod.

lucialucia

 

 

 

lucia

lucia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deň matiek 2018

20. mája 2018 - Kultúrny dom Veľký Folkmar

 

 

 

 


23. jún 2018 - 53. ročník FF Heľpa

Heľpa


25. august 2018 - Dni Janky Guzovej - Žakarovce

žakarovce


29. september 2018 - Michalská hoscina - Veľký Folkmar

folkmarčanka


13. október 2018 - Margecianske fajnoty 2018

fajnoty fajnoty

 

 

 

 

 

 

 

 

fajnoty fajnoty 

 

 

 

 

 

 

 


21. október 2018 - Úcta k starším - Veľký Folkmar

ucta k starsim

folkmarčanka


Antológia folklóru- 17. november 2018 - SVIT

svit


Z ďaleka my ideme - Veľký Folkmar - 15. december 2018

folkmarčanka


Fašiangy - 2. marec 2019 - Kultúrny dom Veľký Folkmar

folkmarčanka

 


DEŇ  MATIEK  2019 - Kultúrny dom Veľký Folkmar - 12. máj 2019

folkmarčanka


Živá pozvánka na 25. výročie FSk Folkmarčanka - 26.máj 2019

folkmarčanka


25. výročie FSk Folkmarčanka - Kultúrny dom Veľký Folkmar

2. jún 2019

folkmarčanka


Zamagurské folklórne slávnosti - Červený Kláštor -  15.jún 2019

folkmarčanka


pozvanka

Audio súbor - Klenotnica ľudovej hudby

(12. október 2019 - Rádio Regina)


Nahrávanie CD nosiča piesní z obce Veľký Folkmar

Dňa 28.12.2022 Folklórna skupina Folkmarčanka pod vedením Zuzany Petkáčovej zrealizovala, po zhruba ročnej príprave, nahrávanie nového CD nosiča piesní z obce Veľký Folkmar. Tento projekt podporil Fond na podporu umenia. Odborným garantom bol pán Milan Rendoš a zvukára zastrešil pán Gabriel Nikházy. Hudobný doprovod zabezpečila perfektná ĽH Gajdošovci z Margecian. Najväčšia vďaka patrí spevákom, ktorí obetovali svoj čas na prípravu a samotné nahrávanie CD. Vďaka patrí aj všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na realizácií daného projektu. Veríme, že po konečnej úprave piesní sa v najbližších mesiacoch všetci stretneme na krste CD, kde tento nosič uvedieme do života.

Folkmarčanka Folkmarčanka

Folkmarčanka Folkmarčanka

Folkmarčanka Folkmarčanka

Folkmarčanka Folkmarčanka

Folkmarčanka


 

Krst CD folklórnej skupiny Folkmarčanka pod vedením Zuzany Petkáčovej - Uboče, uboče, želenje uboče

(8.5.2023)

cd cd

 

 

 

 

 

 

cd cd

 

 

 

 

 

 

cd cd

 

 

 

 

 

 

cd cd cd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cd cd cd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cd cd cd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deň Matiek - 12.05.2024 - Kultúrny dom Veľký Folkmar

den matiekden matiek

 

 

 

 

 

 

 

 

den matiekden matiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oslavy 30. výročia založenia FSk Folkmarčanka - 25.05.2023 - Kultúrny dom Veľký Folkmar

30 výročie30 výročie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 výročie30 výročie