Obsah

Folklórne súbory

FS Folkmarčanka pod vedením Anny Kleinovej

 

Folklórna skupina FOLKMARČANKA vznikla: 5. júla 1994. Zakladajúcim členom bola p. Emília Pavúková, s vtedajším starostom obce p. Imrichom Kollárom, ktorý bol zriaďovateľom. Pani Emília Pavúková pozvala na obecný úrad 12 – 13 žien a spolu s nimi rozdiskutovala návrh na vytvorenie Ženskej speváckej skupiny. Ženskú spevácku skupinu sprevádzal na heligónke ako amatér p. Jozef Petkáč.

FolklórPani Emília Pavúková vykonávala svojú aktivitu do konca roka 1997. V roku 1998 FS viedla p. Mária Petkáčová. Od roku 1999, za spoločnej voľby FS sa stala vedúcou FS Folkmarčanka, členka kolektívu Folklórnej skupiny pani Anna Kleinová. V septembri r. 2002 sme získali do našej FS Folkmarčanka p. Ondreja Bencku , ktorý s ochotou sa aktívne zapojil medzi nás a začal FS sprevádzať na heligónke ako amatér. Začiatkom roku 2003 sa isti členovia FS odelili, a tak vznikli dve folklórne skupiny pod názvom Folkmarčanka.

FS Folkmarčanka ktorá dodnes pokračuje vo svojej existencii pod vedením pani Anny Kleinovej od roku 1999, objavuje, spracúvava, interpretuje pôvodné zvyky, humoristické scénky, Spišské klapancie ľudových rozpravačov, ľudové piesne, starodavné tance : starodavná kruta, poľka, valčík, čardaš , do šaflíka z našej obce, a z nášho regiónu. Členovia skupiny pravidelne účinkujú na oslavách v obci : Fašengy, Deň matiek, Folkmarské slávnosti, Ústa k starším. Náš kolektív od roku 2003 každoročné ožívuje aj Tradície VIANOC a zúčastňuje na prehliadkach súťažných aj nesúťažných v okrese Gelnica , Spišská Nová Ves a v iných okresov a krajov Slovenska.

Folklór

Do scénickej podoby boli upravené vystúpenia pod názvom ,, V karčme na valale,, Posvadobné vyžierky,, „Košeňe šena“, Kersciny – s ktorými sme sa zúčastnili aj na okresnej prehliadke FS a získali sme 1. miesto v okrese Gelnica a zároveň sme postúpili na krajské kolo v Trebišove roku 2005.

K najúspešnejším nositeľom tradícií Sólo tanečníkov v ľudovom tanci patria členky vo veku nad 60 rokov, ktoré boli ocenené na celoštátnom vystúpení v ľudovom tanci ,Sólo tanečníkov, – ŠAFFOVOU OSTROHOU v Dlhom Kĺčove. Prečo tančia ako tanečné páry- dve ženy ? Bolo to tak, keď naši prastarí a starí rodičia, po ťažkej práci, ani chvíľku neváhali, išli sa v nedeľu zabáviť– zaspievať si a zatancovať. Krčma bola to miesto , kde sa stretavali . Chlapi prišli do spoločnosti, so svojími ženami , ale po chvíli sa presúnuli ku “ Šenku“ občerstviť sa pohárikom ostrého nápoja, ženy, keď počuli harmoniku, husle hrať, hneď im bolo do tanca, zobrali sa po dve a tak sa zvŕtali až do úmoru. Tancovali v karičkách u nás“ do kola „. V kole tancovali cez prestávky muzikantov. V kole tancovali – jednokročku, dvojkročku, krutový krok, krok do šaflíka, dupkali v kruhu, trojdup, rýchly tanec v kole – tanečným krokom utekali v kole.

Od roku 2003 sa každý rok zúčastňujeme na festivale ,, Horehronské dni spevu a tanca “ Heľpe“ ktoré organizuje Stredosloveské osvetové stredisko Banská Bystrica a obec Heľpa, kde sa radi vraciame, aby sme naším vystúpením osviežovali neopakovateľnou atmosférou najväčší folklórny sviatok v Heľpe. V roku 2009 sme sa zúčastnili na folklórnych slávnostiach „Ozveny Staroslovienčiny na Kráľovej holi“– v Telgárte. Kolektív reprezentoval našu obec, okres Gelnica ba aj SLOVESKO na „Hanáckych slávnostiach“ v PROSTĚJOVE /ČR / v roku 2007.

Našou srdcovou záležitosťou sa stalo pre našu FS Poľsko – GlOGÓW Mlp. Toto mesto sme navštivili viackrát v rokoch 2005 až 2010. Odtial si donesieme krásne kultúrne a duchovné zážitky, pretože každé otvorenie festivalu začína slávnostnou svätou omšou, na ktorej tiež nám udelia priestor k sprevadzaniu svätej omše slovenskými piesňami v rim.kat. kostole. Folklórných priateľov z Glogowa Mlp. a z Prostějova sme sa rozhodli pozvať do našej obce. Pripravili sme pre nich každý deň iný program a napokon Folkmarské slávnosti v našej obci.

V roku 2008 sme nahrali vlastné -CD I. s názvom „NEVEĽO SOM CHODZIOL ….“ za účasti všetkých členov našej FS Folkmarčanka pod vedením p. Anny Kleinovej. Keďže v roku 2009 naša FS oslávovala 15. výročie účinkovania, rozhodli sme sa v spolupráci so sponzormi, že na túto významnú údalosť nahrame vlastné – II. CD. s názvom “ IDZEM PO VALALE……….“

Folklórny súbor pod vedením p. Anny Kleinovej sa v roku 2008 rozhodol si doplniť názov na FS FOLKMARČANKA I. pred nahrávaním CD I. Od roku 2003 dochádzalo medzi dvoma FS s rovnakým názvom k určitým nedorozumeniam, preto sme urobili takéto rozhodnutie, ostávame s názvom – FS FOLKMARČANKA I.

Viac sa dozbiete na stránkach folklórneho súboru http://www.folkmarcanka.estranky.sk


DEŇ  MATIEK 2019 - Kultúrny dom Veľký Folkmar - 12. máj 2019

 


Úcta k starším - 21. október 2018

Kultúrny dom Veľký Folkmar

kleinova