Obsah

Folklórne súbory

DFS Zornička

Vznik súboru

FolklórDetská folklórna skupina vznikla 1. 7. 1999. Zakladajúcimi členkami boli: p. Janka Petkáčová a p. Anna Kleinová. Pri vzniku DFS Zornička sa stala vedúcou p. Janka Petkáčová až do konca roka 2007. V roku 2008 sa novou vedúcou DFS Zornička stala p. Margita Kleinová. Na heligónke sprevádzal p. Jozef Petkáč. V spolupráci so Spišským osvetovým strediskom a OcÚ Veľký Folkmar, už v septembri 1999 otvoril v našej obci v KD 1. ročník detského folklórného festivalu. Na festivale sa zúčastnili DFS z okresov Gelnica a Spišská Nová Ves. Malo to veľmi dobré ohlasy. Tento festival sa konal v KD vo Veľkom Folkmari aj v roku 2000, 2001. Neskôr sme si získali nového heligónkara p. Ondreja Bencku z Gelnice, ktorý s radosťou príjal ponuku doprovadzania heligónkou DFS Zornička, ani na chvíľku nezaváhal o spolupráci s deťmi. Ako amatér dodnes DFS sprevádza na heligónke.

Repertoár

Folklór

Vo svojom repertuári sme spracovali rôzne detské hry, zvyky od našich prastarých a starých rodičou. Pre deti máme spracované pásma : ,,Hry na lúke..,, “ Kec ja huši pasla..,, “ Dzeci poce, idzeme še durkac..,, ,,Vianočné vystúpenia deti..,, rôzne spevácko – tanečné pásma, sólo spevy, humoristické scénky, Spišské klapancie Ďuri bačiho – ľudový rozpravači.

Veľmi nám už od začiatku zaležalo na zovňajšku našich malých folklóristov, na ich oblečení do krojov, preto sme začali zabezpečovať kroje, kroré sme dali ušiť jak pre chlapcov tak pre dievčata. Prvý rok učinkovania nám boli napomocní aj rodičia deti – snažili sa v rodinách prepožičať si dočasne kroje na vystúpenia.

 

Vystúpenia, súťaže, úspechy

DFS Zornička sa od roku 1999 aktívne zapája a vystúpuje na oslavách v našej obci, poriadaných obecným úradom a s prislušnou FS ako sú : ,, Fašengy,, Deň matiek,, Folklmarské folklórne slávnosti,, Úcta k starším.,, ,,Vianočné a Novoročné vystúpenia.

V rokoch : 2003, 2004, 2007 sa konal festival v Smižianoch pod názvom „Smižanský viganček „. Na týchto festivaloch sa zúťastnila aj naša DFS Zornička. DFS učinkovala v obci Slovinky na Okresnej regionálnej súťažnej prehliadke detských folklórných skupín ,, Pri pramení krásy.. v r. 2005. V roku 2007,2008,2009 v Margecanoch, „Slunko, slunko poc na našo vrata…“, “ Zahraj, že mi zahraj…“, “ Na tej lúke na želenej,, – kde sme viackrát získali 2. miesto.

Folklór

Našich malých folklóristov sme predstavili aj na “ Hanáckych slávnostiach,, v Prostějove – ČR–- 2007. Členovia DFS sa každým rokom zúčastnili na Spišských folklórných slávnostiach v Spišskom Podhradí – Spišský salaš. V roku 2009 sa kolektív DFS zúčastnil pred Spišskými slávnosťami, na slávnostnej svätej omši v Spišskom Podhradí a požehnaní marianského stĺpu. Taktiež v roku 2009 sa niektorí z deti zúčastnili na folklórných slávnostiach v Telgárte – Kráľová Hoľa.

Z príležitostí 10. výročia , od vzniku DFS ZORNIČKA v roku 2009 sme nahrali spolu s FS Folkmarčanka I. CD II. Krst sa uskutočnil s ,, Novoročným vystúpením ,, v KD vo Veľkom Folkmari.

 

Práca s deťmi

Našim poslaním je podporovať a rozvíjať u deti lásku k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti našich piesni, tancov, zvykov a v zachovavaní našich krojov. Folklór u deti je náročná, ťažká, zodpovedná práca, ak chceme do dieťaťa dať to krásne a zaujímavé. Deti v DFS máme vo veku od 3 – 15 rokov. Naučiť dieťa pochopiť a urobiť už tu jednokročku, dvojkročku, točku, sólo tanec, spoločné kolo atď. a ešte pritom aj spievať, sústrediť sa čo má robiť. Ale ak to človek vykonáva s láskou a s trpezlivosťou, dokáže urobiť viacej než si myslí a odmenou je konečný výsledok – že dieťa sa to naučilo a dokáže vystúpiť pred širokou verejnosťou.

Viac o detskom folklórnom súbore zornička sa dočítate na stránkach  http://www.zornicka.estranky.sk