Obsah

Cirkev

Evanjelická cirkev, a.v.Evanjelický kostol

V roku 1582, keď bratstvo farárov na Spiši prijalo evanjelickú vieru, vznikol evanjelický cirkevný zbor v našej obci. Evanjelici mali svojho kňaza i učiteľa a v oku 1858 sa Veľký Folkmar stal dcérocirkvou (fíliou) cirkevného zboru v Gelnici a okolo roku 1860 bolo v obci 107 evanjelikov.

Významnou osobnosťou evanjelického cirkevného zboru bol v rokoch 1921 - 1945 učiteľ evanjelickej cirkevnej školy Vladimír Ďurkovič, ktorý bol aj kantorom a slúžil ranné bohoslužby, s mládežou usporadúval divadelné predstavenia a športové podujatia. Evanjelici utvrdení vo viere v roku 1924 začali pripravné práce na výstavbu stánku Božieho a výstavba trvala necelé tri roky. Vysvätený bol na sviatok Svätej Trojice v roku 1927 a posviacku vykonal biskup Východného dištriktu a generálny biskup Dr. Juraj Janoška.

Od pamätného roka 1927 sa na chráme Božom vykonalo niekoľko opráv: rámové oplotenie s betónovou podmurovkou, výmena krytiny na streche, vonkajšia brizolitová omietka a vnútorná maľba, keramicá dlžba v chráme, rekonštrukcia chóru, schodiska, zvonice, kazateľnice, časti elektroinštalácie, výmena okien a dverí i vybudovanie chodníka. Ďalej sa uskutočnila výmena pôvodného jednomanuálového orgánu za dvojmanuálový a plynofikácia kostola.

Bohatú činnosť organizuje cirkevný zbor pre deti a mládež a s hlavnými službami Božími v kostole prebiehajú detské besiedky, organizujú sa letné tábory či výlety. V roku 2003 po zrekonštruovaní výbalej kotolne boli vytvorené priestory pre Zborový dom.

Povzbudením pre folkmarských evanjelikov boli návštevy cirkevných predstaviteľov biskupov Východného dištriktu, generálnych biskupov i biskupa evanjelickej cirkvi v Bavorsku Klausa-Jürgena Roepkeho.

Od roku 1997 je v činnosti detská besiedka určená pre najmenších a detí pred konfirmačného veku, ktorá sa vyučuje počas služieb Božích v Zborovom Dome. Deti tam majú možnosť pocítiť kontakt s Bohom, dozvedieť sa o biblických príbehoch a naučiť sa nové piesne, s ktorými počas sviatkov v kostole vystúpia. Vyučujú ich Eva Gregová, Oľga Mrázová a pomáhajú im dievčatá Barbora Gregová a Lucia Fabriciová. Besiedka je aktívna celoročne (mimo letných prázdnin) a v priemere ju navštevuje 7 detí. 

Interiér evan.kostola s oltárnym obrazom