Obsah

O základnej škole

ZŠZákladná škola s materskou školou 328
055 51 Veľký Folkmar

ZŠ: 053/48 93 332, 0917 621 464

MŠ: 0902 918 993

ŠkJ: 053/48 93 363

zsfolkmar@gmail.com


Viac tu: http://www.zsvfolkmar.edu.sk/

Facebook: sk-sk.facebook.com/people/Z%C5%A1-Ve%C4%BEk%C3%BD-Folkmar/100015522856573

Pozvánka na zápis prváčikov


zápis

Bábkové divadielko


Za divadlom nemusíme ani ďaleko cestovať, ani veľa platiť, zahráme si ho sami.

ROZPRÁVKA O MAĽOVANOM VAJÍČKU - bábkové divadlo v úlohe nádejní herci z druhej triedy.

Babkové divadloBabkové divadlo

 

 

Matematický úspech


Dňa 4.4.2017 sme sa zúčastnili na okresnom kole matematickej olympiády v Gelnici. Z množstva súťažiacich sa žiak 6.ročníka DÁVID KLEIN umiestnil na krásnom 4.mieste. Srdečne blahoželáme a naďalej prajeme bystrú myseľ.

DiplomKlein

Technickí šikovníci


Skrášľovanie školského prostredia búdkami pre vtáčiky. Aj technika môže byť prospešná.

BudkyBudky

Rozprávková Noc s AndersenomNoc s AndersenomV piatok 31. marca 2017 sa po piatykrát v zasadačke obecného úradu stretlo 17 detí vo veku 5 - 15 rokov, aby si pri príležitosti narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena (2. apríl) pripomenuli jeho diela. Na akcii Noc s Andersenom sa rozprávalo o jeho živote a rozprávkach. Niektoré z nich si aj prečítali. Okrem toho súťažili aj o najlepšieho čitateľa, písali príbehy z určených slóv, kreslili a vyrábali rozprávkové postavičky. Nezabudli ani na slovenských spisovateľov a ich diela. Potom po skonzumovaní chutnej pizze a doneseného jedla, unavení niektorí skôr, iní neskôr zaľahli do spacích vakov a tvrdo zaspali. A ráno natešene s pamätnými medailami odchádzali domov. Akciu každoročne organizuje Dagmar Ambrozová.

 

Noc s AndersenomNoc s Andersenom

Hviezdoslavov Kubín


Súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy - 20. marca 2017 - školské kolo

KubínKubín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 30. marca 2017 sa v Margecanoch konalo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína, kde žiak Šimon Rendoš získal 2. miesto v III. kategórii próza. Blahoželáme !!!

Šimon

Kubín

Plavecký výcvik


Základný plavecký výcvik sa uskutočnil v priestoroch krytej plavárne  ZŠ Gelnica, v dňoch 27. 2.- 3 . 3. 2017 pod vedením inštruktorov – Mgr. Jána Vargu a Mgr. Márie Jakubišinovej.

plavecky výcvik

Prvé dni sa žiaci venovali nácviku plaveckých spôsobov (prsia, kraul, znak), ktoré zahrňovali aj nácvik dýchania, splývania a orientácie vo vode. Súčasťou nácviku boli aj hry vo vode. U starších žiakov išlo väčšinou o zdokonaľovanie techniky plávania, hlavne koordinácie pohybov, súhry a správneho dýchania. Žiaci sa venovali aj zdokonaleniu štartových skokov, plávania pod hladinou a nácviku základnej obrátky. Vyskúšali si aj dopomoc unavenému plavcovi. V piatok, teda posledný deň sa deti tešili zo súťaží (najlepší plavec, najvytrvalejšia ponorka, najlepší lovec pokladov, najzábavnejší skok a najlepšia akvabela), v ktorých mali možnosť ukázať, čo sa naučili.

Vyhodnotenie najlepších plavcov:

3. ročník:   D. Graban, L. Lörincová, K. Jusková

6. ročník:   M. Kľukovský

Ponorky:  V. Jusková, O. Mráz - 12 m

Víťazi súťaží boli odmenení vecnými cenami a všetci účastníci plaveckého nácviku a výcviku dostali na pamiatku  „Mokré vysvedčenie“. 

plavecky

Lyžiarsky výcvik


Hurá na lyže !!!Lyžiarsky výcvik

V tomto školskom roku sme absolvovali lyžiarsky výcvik v dňoch od 8.2. - 15. 2. 2017 v lyžiarskom stredisku Nálepkovo. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín, pričom každá skupina mala vedúceho, ktorí sa priebežne striedali. Nelyžiari sa počas kurzu naučili zásady lyžovania, používať vlek a zvládať nástrahy svahu.

Lyžiari si zdokonalili svoje lyžiarske schopnosti. Lyžiarsky kurz sa niesol v duchu dobrej zábavy, smiechu a neopakovateľných zážitkov.

Svoje nadobudnuté a zdokonalené lyžiarske schopnosti mohli žiaci predviesť počas pretekov, kde dosiahli nasledovné výsledky:

1. miesto - Laura Jablonická

2. miesto - Slávka Jakubišinová

3. miesto - Soňa Kočíková

Významnou udalosťou v závere kurzu bolo "Pasovanie lyžiarov."

 

lyžiarsky

O materskej škole


MŠ Veľký Folkmar 

Veľký Folkmar 328MŠ
055 51 

 

Kontakt:

tel. č.: 0902 918 993

web: http://www.msvelkyfolkmar.webnode.sk

e-mail: msvelkyfolkmar@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/M%C5%A0-Ve%C4%BEk%C3%BD-Folkmar-262487280560441/?fref=ts


 

Materska škola je jednotriedna - heterogénna a poskytuje celodennú aj poldennú starostlivosť pre deti od 3 - 6 rokov. MŠ je súčasťou spoločného zriadenia ZŠ s MŠ Veľký Folkmar. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú dve kvalifikované pedagogické zamestnankyne. O chod budovy sa stará 1 prevádzková zamestnankyňa.

EKO-prehliadka


Dňa 24. 04.2017 t.j. pondelok sa v našej MŠ uskutočnila Eko-prehliadka .V rámci Dňa Zeme deti prišli v oblečení vytvoreného z odpadového materiálu (pet-fľaše, vrchnáky, papier, rolky z WC, igelitové tašky, igelitové sáčky).

Deň ZemeDeň Zeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň ZemeDeň Zeme

Pozvánka na zápis do MŠ


Podmienky prijímania:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.Zápis do M

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty  rok veku a  ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

Rodič podáva žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vedeniu materskej školy. Žiadosť do materskej školy rodič obdrží u zást.riad pre MŠ. Po jeho vyplnení a lekárskom potvrdení o zdravotnom stave a očkovaní dieťaťa ho predloží  zástup. materskej školy.

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roku dostane rodič písomne buď osobne v MŠ, alebo mu bude doručené poštou do 30.06.2017

 

Návšteva MŠ v Kojšove


Stretnutie detí z MŠ z Veľkého Folkmara v MŠ Kojšove. Spolu deti prežili krásne chvíle.

 

MŠmš

 

 

 

 

 

 

 

 

Karneval 2017

karneval

karneval

Lúčime sa s Morenou

 


Lúčime sa s Morenou

aj so zimnou dievčinou.

Plávaj si Ty plávaj , do šíreho mora

veď ty zase o rok, prídeš ku nám znova.

 

Morenamorena

Obsah sa pripravuje