Obsah

O základnej škole

ZŠZákladná škola s materskou školou 328
055 51 Veľký Folkmar

ZŠ: 053/48 93 332, 0917 621 464

MŠ: 0902 918 993

ŠkJ: 053/48 93 363

zsfolkmar@gmail.com


Viac tu: http://www.zsvfolkmar.edu.sk/

Facebook: sk-sk.facebook.com/people/Z%C5%A1-Ve%C4%BEk%C3%BD-Folkmar/100015522856573

Koniec školského roka 2016/2017


Medzitriedny futbalový turnaj chlapcov


futbalfutbal

 

 

 

 

 

 

futbalfutbal

Prechádzka na Husiu pláž


plazplaz

 

 

 

 

 

 

 

 

plazplaz

Opekačka v Kojšove


opekačkaopekačka

 

 

 

 

 

 

opekačkaopkačka

Pri potulkách s lesníkom


kolaz

Školský výlet do Aquacity PP


Letný tábor


tabor

Didaktické hry v prírode


hryhry

DEŇ DETÍ


MDD v Košiciach

mddmdd

 

 

 

 

 

mddmdd

DEŇ DETÍ


Všetkým deťom prajeme šťastné detstvo v šťastných rodinách.

mddmdd

 

 

 

 

 

 

 

mddmdd

Zábava na biológii


Zábavná hodina biológie.

Naši deviataci si skúsili vyrobiť modely rastlinnej a živočíšnej bunky.

biologiabiologia

 

 

 

 

 

biologia

Okresné kolo atletiky v Gelnici


Naši najlepší atléti !

atletatletika

 

 

 

 

 

 

 

 

atletikaatletika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň matiek


Deti potešili svoje mamky na Deň matiek !

den matiekden matiek

Školský výlet - Zahura


Školský výlet 1. stupeň ZŠ - ZAHURA - 26. mája 2017

Zahurazahura

 

 

 

 

 

 

 

zahurazahura

Cyklotúra v Kojšove a jeho okolí


cykloturacyklotura

 

 

 

 

 

 

 

 

cyklotura

Pohľad na naše okolie zo sedadla bicykla deťom bleskurýchlo vyčaril na tvárach úsmev. Ten postupne s prekonanými kilometrami mizol, ale nadšenie ostávalo. Odmenou našim šikovníkom boli pečené klobásky a spoločné posedenie pri ohníku. Bezproblémový návrat, spoločné foto a unavení rovno k mamičke. Deti sa tak nenásilným spôsobom naučili zodpovednosti pri cyklistike na cestách v spoločnosti svojich kamarátov.

Na bicykloch za dobrodružstvami


bicyklebicykle

 

 

 

 

 

 

bicyklebicykle

HASIČI


Dňa 18. mája 2017 k nám zavítali hasiči z Veľkého Folkmara. Deti mali možnosť vidieť hasičskú techniku, sedieť za volantom hasičského auta, vyskúšať si požiarnu prilbu či trafiť cieľ pomocou požiarnej hadice.

hasičihasiči

 

 

 

 

 

 

hasičihasiči

 

 

 

 

 

 

 

 

hasiči

MC Harmónia


Záujmové krúžky MC Harmónia v našej škole.

harmonia

Technika


Žiaci šiesteho ročníka si vyskúšali prácu s drôtom

drôtdrôt

 

 

 

 

 

 

 

 

Futbal


Okresné kolo v malom futbale chlapcov v Gelnici.

futbalfutbal

 

 

 

 

 

 

 

futbalfutbal

Vybíjaná


Okresné kolo vo vybíjanej dievčat v Gelnici.

vybíjanávybíjaná

 

 

 

 

 

 

 

SLÁVIK Slovenska


Naši najtalentovanejší detskí speváci nás reprezentovali na okresnej súťaži

" Slávik Slovenska"

SlávikSlávik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slávik

Súťaž s LIDL-om


Naša škola sa zapojila do súťaže s LIDL-om o bicykle.

Držte nám palce !!!

sutaz s lidlom

Zápis prváčikov do ZŠ

 


Dňa 25. apríla 2017 sa uskutočnil zápis prváčikov do ZŠ vo Veľkom Folkmari.

 

 

zápis

Bábkové divadielko


Za divadlom nemusíme ani ďaleko cestovať, ani veľa platiť, zahráme si ho sami.

ROZPRÁVKA O MAĽOVANOM VAJÍČKU - bábkové divadlo v úlohe nádejní herci z druhej triedy.

Babkové divadloBabkové divadlo

 

 

Matematický úspech


Dňa 4.4.2017 sme sa zúčastnili na okresnom kole matematickej olympiády v Gelnici. Z množstva súťažiacich sa žiak 6.ročníka DÁVID KLEIN umiestnil na krásnom 4.mieste. Srdečne blahoželáme a naďalej prajeme bystrú myseľ.

DiplomKlein

Technickí šikovníci


Skrášľovanie školského prostredia búdkami pre vtáčiky. Aj technika môže byť prospešná.

BudkyBudky

Rozprávková Noc s Andersenom



Noc s AndersenomV piatok 31. marca 2017 sa po piatykrát v zasadačke obecného úradu stretlo 17 detí vo veku 5 - 15 rokov, aby si pri príležitosti narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena (2. apríl) pripomenuli jeho diela. Na akcii Noc s Andersenom sa rozprávalo o jeho živote a rozprávkach. Niektoré z nich si aj prečítali. Okrem toho súťažili aj o najlepšieho čitateľa, písali príbehy z určených slóv, kreslili a vyrábali rozprávkové postavičky. Nezabudli ani na slovenských spisovateľov a ich diela. Potom po skonzumovaní chutnej pizze a doneseného jedla, unavení niektorí skôr, iní neskôr zaľahli do spacích vakov a tvrdo zaspali. A ráno natešene s pamätnými medailami odchádzali domov. Akciu každoročne organizuje Dagmar Ambrozová.

 

Noc s AndersenomNoc s Andersenom

Hviezdoslavov Kubín


Súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy - 20. marca 2017 - školské kolo

KubínKubín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 30. marca 2017 sa v Margecanoch konalo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína, kde žiak Šimon Rendoš získal 2. miesto v III. kategórii próza. Blahoželáme !!!

Šimon

Kubín

Plavecký výcvik


Základný plavecký výcvik sa uskutočnil v priestoroch krytej plavárne  ZŠ Gelnica, v dňoch 27. 2.- 3 . 3. 2017 pod vedením inštruktorov – Mgr. Jána Vargu a Mgr. Márie Jakubišinovej.

plavecky výcvik

Prvé dni sa žiaci venovali nácviku plaveckých spôsobov (prsia, kraul, znak), ktoré zahrňovali aj nácvik dýchania, splývania a orientácie vo vode. Súčasťou nácviku boli aj hry vo vode. U starších žiakov išlo väčšinou o zdokonaľovanie techniky plávania, hlavne koordinácie pohybov, súhry a správneho dýchania. Žiaci sa venovali aj zdokonaleniu štartových skokov, plávania pod hladinou a nácviku základnej obrátky. Vyskúšali si aj dopomoc unavenému plavcovi. V piatok, teda posledný deň sa deti tešili zo súťaží (najlepší plavec, najvytrvalejšia ponorka, najlepší lovec pokladov, najzábavnejší skok a najlepšia akvabela), v ktorých mali možnosť ukázať, čo sa naučili.

Vyhodnotenie najlepších plavcov:

3. ročník:   D. Graban, L. Lörincová, K. Jusková

6. ročník:   M. Kľukovský

Ponorky:  V. Jusková, O. Mráz - 12 m

Víťazi súťaží boli odmenení vecnými cenami a všetci účastníci plaveckého nácviku a výcviku dostali na pamiatku  „Mokré vysvedčenie“. 

plavecky

Lyžiarsky výcvik


Hurá na lyže !!!Lyžiarsky výcvik

V tomto školskom roku sme absolvovali lyžiarsky výcvik v dňoch od 8.2. - 15. 2. 2017 v lyžiarskom stredisku Nálepkovo. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín, pričom každá skupina mala vedúceho, ktorí sa priebežne striedali. Nelyžiari sa počas kurzu naučili zásady lyžovania, používať vlek a zvládať nástrahy svahu.

Lyžiari si zdokonalili svoje lyžiarske schopnosti. Lyžiarsky kurz sa niesol v duchu dobrej zábavy, smiechu a neopakovateľných zážitkov.

Svoje nadobudnuté a zdokonalené lyžiarske schopnosti mohli žiaci predviesť počas pretekov, kde dosiahli nasledovné výsledky:

1. miesto - Laura Jablonická

2. miesto - Slávka Jakubišinová

3. miesto - Soňa Kočíková

Významnou udalosťou v závere kurzu bolo "Pasovanie lyžiarov."

 

lyžiarsky

O materskej škole


MŠ Veľký Folkmar 

Veľký Folkmar 328MŠ
055 51 

 

Kontakt:

tel. č.: 0902 918 993

web: http://www.msvelkyfolkmar.webnode.sk

e-mail: msvelkyfolkmar@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/M%C5%A0-Ve%C4%BEk%C3%BD-Folkmar-262487280560441/?fref=ts


 

Materska škola je jednotriedna - heterogénna a poskytuje celodennú aj poldennú starostlivosť pre deti od 3 - 6 rokov. MŠ je súčasťou spoločného zriadenia ZŠ s MŠ Veľký Folkmar. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú dve kvalifikované pedagogické zamestnankyne. O chod budovy sa stará 1 prevádzková zamestnankyňa.

Posledný deň v MŠ


Náš posledný deň v MŠ - malá ochutnávka z dnešného dňa.

Deťom prajeme krásne, slnečné prežitie prázdnin bez úrazov.

A hurá na prázdniny !

rozlucka

 

Ahoj škôlka !


Sférické kino


Aj k nám zavítalo sférické kino - ďakujeme za pekný zážitok - 26. júna 2017.

kinokino

 

 

 

 

 

 

 

 

kinokino

Športová olympiáda


olympiada

Pri Simonke


Simonkine kráľovstvo hračiek- na návšteve pri Simonke.

pri Simonke

Deň detí v našej MŠ


Náš nezabudnuteľný Deň deti v našej MŠ. Ďakujeme všetkým rodičom za krásne dopoludnie, ktoré pripravili pre svoje deti na MDD. Poďakovanie patrí najmä rodičom, ktorí si našli čas a mohli prísť na ihrisko spríjemniť deťom ich deň hrami a súťažami a výborným občerstvením.

mddmdd

 

 

 

 

 

 

 

mddmdd

DEŇ DETÍ


Detičky prajeme Vám krásny MDD !

mddmdd

 

 

 

 

 

 

mdd

Deň matiek


Mamka moja, mamka zlatá !

den matiekden matiek

 

 

 

 

 

 

den matiek

Spev, prednes poézie a prózy


Prezentácia v speve, prednese poézie a prózy v MŠ Gelnica

 

prednesprednes

 

 

 

 

 

 

 

 

prednes

Naši predškoláci na zápise v prvej triede


Apríl to je mesiac len, keď do školy nazrieš len.
No v septembri veru tak, bude z teba riadny žiak.

ZápisZápis

 

 

 

 

 

 

 

zápisZápis

EKO-prehliadka


Dňa 24. 04.2017 t.j. pondelok sa v našej MŠ uskutočnila Eko-prehliadka .V rámci Dňa Zeme deti prišli v oblečení vytvoreného z odpadového materiálu (pet-fľaše, vrchnáky, papier, rolky z WC, igelitové tašky, igelitové sáčky).

Deň ZemeDeň Zeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň ZemeDeň Zeme

Zápis do MŠ


Dňa 4. mája 2017 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v MŠ vo Veľkom Folkmari.

 

Podmienky prijímania:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.Zápis do M

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty  rok veku a  ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

Rodič podáva žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vedeniu materskej školy. Žiadosť do materskej školy rodič obdrží u zást.riad pre MŠ. Po jeho vyplnení a lekárskom potvrdení o zdravotnom stave a očkovaní dieťaťa ho predloží  zástup. materskej školy.

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roku dostane rodič písomne buď osobne v MŠ, alebo mu bude doručené poštou do 30.06.2017

 

Návšteva MŠ v Kojšove


Stretnutie detí z MŠ z Veľkého Folkmara v MŠ Kojšove. Spolu deti prežili krásne chvíle.

 

MŠmš

 

 

 

 

 

 

 

 

Karneval 2017

karneval

karneval

Lúčime sa s Morenou

 


Lúčime sa s Morenou

aj so zimnou dievčinou.

Plávaj si Ty plávaj , do šíreho mora

veď ty zase o rok, prídeš ku nám znova.

 

Morenamorena

Obsah sa pripravuje