Obsah

DRAŽBA DREVA


Obecné lesy Veľký Folkmar v spolupráci s Mestskými lesmi Krompachy, Mestskými lesmi Sabinov a Mestskými lesmi a majetkami Spišské Vlachy zorganizovali v novembri 2017 (20.11.2017 - 24.11.2017) spoločnú dražbu dreva – cenných sortimentov. Celkovo bolo predložených 350 m3  drevnej hmoty v drevinách: buk 37%,javor horský 22 %, smrekovec 15%,jaseň 14%, dub 8%, javor mliečny 4%. Dražby sa zúčastnilo celkovo 22 kupujúcich firiem nielen zo Slovenska, ale aj z  Čiech, Poľska, Maďarska, Rakúska, Nemecka a Rumunska. Formou dražby sa organizátorom podarilo predať 95% objemu predkladaného dreva.

Okrem spoločnej dražby, spolupracujúce obecné a mestské lesnícke subjekty spája tiež problematika prírode blízkeho hospodárenia - t. j. takého, kde po ťažbe dreva nevznikajú rozsiahle holiny a odlesnené plochy. Vymenované podniky hospodária vo svojich lesoch najmä prostredníctvom tzv. výberkového a účelového hospodárskeho spôsobu.

Rubne zrelé stromy vhodné na dražbu boli v lesných porastoch starostlivo vyberané a posudzované už od roku 2014. Okrem komerčnej podstaty dražby organizátori použili predkladané sortimenty tiež na prezentáciu výsledkov lesníckej hospodárskej činnosti. V priestoroch dražobného skladu využili možnosť exkurzie žiaci zo základných škôl z Veľkého Folkmara a Jakloviec, tiež zamestnanci i poslanci zo zainteresovaných miest a obcí.

Vydražené sortimenty poputujú ku konkrétnym spracovateľom doma alebo v zahraničí, kde z nich budú vyrobené úžitkové predmety a materiály ako napríklad dýhy, nábytky, podlahy, interiérové a exteriérové doplnky, štiepané šindle, drevené sudy na značkový alkohol, športové potreby, hudobné nástroje  a pod.

Okres Gelnica je vďaka 74% lesnatosti radený na prvé miesto spomedzi všetkých okresov SR a lesné hospodárstvo je dôležitým hospodárskym odvetvím nielen v regióne Spiša, ale v rámci celého Slovenska. 

 

Výsledky dražby final

 

Dražobný poriadok Jaklovce 2017

 

Vysvetlivky:

SC - Smrekovec opadavý

JS - Jaseň štíhly

JH - Javor horský

JM - Javor mliečny

JL - Jelša lepkavá

DZ - Dub zimný

BK - Buk lesný

drevodrevo

 

 

 

 

 

 

 

 

drevodrevo

 

 

 

 

 

 

 

 

drevodrevo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drevodrevo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drevodrevo

 

 

 

 

 

 

 

 

drevodrevo

 

 

 

 

 

 

 

 

drevodrevo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drevodrevo

 

 

 

 

 

 

 

 

drevodrevo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drevodrevo

 

 

 

 

 

 

 

 

drevo