Obsah

Dni Obce Veľký Folkmar - r.2016


20. augusta 2016 - 680. výročie od prvej písomnej zmienky

 

Miesto: Kultúrny dom vo Veľkom Folkmari

Účinkujúci: skupina Drišľak, FS Očovan, Parchovianka, Šarišanci, spevák Štefan Štec, Viktor Ťasko i naše FS Folkmarčanky i Matičiar.

 

 

Dni Obce Veľký Folkmar - r.2016


21. augusta 2016 - Ekumenická pobožnosť

 

Miesto: Rímsko-katolícky kostol sv. Michala vo Veľkom Folkmari

K veriacim sa prihováral katolícky kňaz Mgr. Ivan Greňa, evanjelický farár Mgr. Stanislav Kocka z Košíc. Pobožnosť bola obohatená spevom operných spevákov Jaroslava Dvorského a Júlie Gurbaľovej za doprovodu organistu z Dómu sv. Alžbety Viliama Gurbaľa.