Obsah

Fašiangy 2018

Dňa 10. februára 2018 sa v našej obci uskutočnila ukážka zabíjačky - Fašengi na valaľe. V kultúrnom dome sa nám predstavili folkórne skupiny i deti z MŠ a ZŠ vo Veľkom Folkmari.

 

 

 

Veľký Folkmar - CD


Prvý filmový dokument o obci Veľký Folkmar

Námet, scenár, produkcia: Ing. Štefan Mráz

Komentár: Mgr. Art Jozef Úrbaník

Archívne materiály foto a video: Peter Gaľo, Ľubomír Fabriczy

Hudba a spev: Folklórna skupina Folkmarčanka, Zornička a Folklórny súbor Železiar

Asistent réžie, foto: Ján Zahornacký

Kamera, zvuk, strih: Marián Takáč

Réžia: Ing. Štefan Mráz

Dni Obce Veľký Folkmar - r.2016


20. augusta 2016 - 680. výročie od prvej písomnej zmienky

 

Miesto: Kultúrny dom vo Veľkom Folkmari

Účinkujúci: skupina Drišľak, FS Očovan, Parchovianka, Šarišanci, spevák Štefan Štec, Viktor Ťasko i naše FS Folkmarčanky i Matičiar.

 

 

Dni Obce Veľký Folkmar - r.2016


21. augusta 2016 - Ekumenická pobožnosť

 

Miesto: Rímsko-katolícky kostol sv. Michala vo Veľkom Folkmari

K veriacim sa prihováral katolícky kňaz Mgr. Ivan Greňa, evanjelický farár Mgr. Stanislav Kocka z Košíc. Pobožnosť bola obohatená spevom operných spevákov Jaroslava Dvorského a Júlie Gurbaľovej za doprovodu organistu z Dómu sv. Alžbety Viliama Gurbaľa.